top of page
ZGO_Jarocin_widokogólny.jpg
A Book
Data Cloud
IMG_7209.jpeg
IMG_7233.jpeg
DSC01140.JPG
PB050063.JPG
13320544_990333384395600_204372637827673
camera03-final[1].jpg

O SPÓŁCE 
INŻYNIERIA   PRO EKO

KIM JESTEŚMY

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Usługowe Inżynieria Pro-Eko sp. z o.o. zostało założone ponad 20 lat temu w Warszawie. Przez kilkanaście lat siedzibą firmy była stolica, następnie biuro zostało przeniesione do Bielska-Białej. Prowadzimy działalność na obszarze całego kraju oraz w wybranych przypadkach również poza jego granicami. Oferujemy wszelką pomoc w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, opracowania koncepcji przedprojektowych i Programów Funkcjonalno-Użytowych, wsparcia merytorycznego w zakresie analizy i tworzenia procesu technologicznego w gospodarce odpadami, oczyszczaniu ścieków i energetyce. Oferujemy pomoc w eksploatacji i rozwoju  Zakładów Gospodarki Odpadami.  Projektujemy Instalacje do fermentacji odpadów (suchej i mokrej) ,sortownie odpadów, kompostownie, instalacje do produkcji paliwa alternatywnego, linie przetwarzania stłuczki szklanej i segregacji odpadów budowlanych, PSZOKi. Prowadzimy w imieniu klienta czynności związane z wprowadzeniem nawozu do obrotu handlowego. Oferujemy bezstronne doradztwo techniczne .

KONTAKT
Home: Welcome
Data Cloud

ABOUT INŻYNIERIA PRO EKO

The Full Story

From an early age, Inżynieria Pro Eko realized that design was their calling. This talented designer puts their heart and soul into each new project, and this intense passion for all things design is reflected by their exceptional and highly varied portfolio. For a better idea of this designer’s style and capabilities, please have a look at their past work below.

Home: Bio
Home: Work
A Book

"I haven't failed. I've just found 10,000 ways that won't work"

Thomas Edison

Home: Quote
Data Cloud

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dziękujemy za przesłanie!

Home: Contact
bottom of page